TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 22/03/2018-11:50:00 AM
Bảo vệ thành công đề tài cấp bộ năm 2017

Theo Quyết định số 420/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao nhiệm vụ khoa học năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch được giao chủ trì đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2017-2025” – do ThS. Ngô Văn Giang làm chủ nhiệm. Sáng nay – 22/3/2018, kết thúc 12 tháng nghiên cứu theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiệm thu đề tài tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

Nhóm nghiên cứu Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra với4 nội dung chính:
- Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;
- Thực trạng hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011-2016;
- Phân tích, đánh giá về chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phương hướng và giải pháp về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2017-2025.

ThS.Ngô Văn Giang – Phó Giám đốcPhụ tráchTrung tâm, Chủ nhiệm đề tài
trình bày nội dung bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Hiệu quả kinh tế của Đề tài:
Đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đã giải quyết một vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong điều kiện nguồn kinh phí ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hạn chế, thì việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp được đề ra trong Đề tài sẽ góp phần tháo gỡ ràng buộc này. Bởi lẽ, thực hiện tốt hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, giúp cho việc tiết kiệm và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, từ đó hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho xã hội nói chung.
Hiệu quả xã hội của Đề tài:
Thực hiện các giải pháp Đề tài đưa ra sẽ góp phần cải thiện chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và một bộ phận cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư, đáp ứng yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó, nó còn góp phần tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, tích cực, khuyến khích tinh thần học tập nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực, vì sự phát triển bền vững.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ:

  • TS. Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bội Nội vụ - Chủ tịch hội đồng
  • PGS.TS Ngô Thành Can, phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên phản biện Hội đồng
  • TS. Phan Thị Thùy Trâm, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông - Ủy viên phản biện Hội đồng
  • ThS. Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Ủy viên Hội đồng
  • ThS. Đỗ Thị Hải Hà – Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường – Thư ký Hội đồng

Kết quả nghiên cứu sẽ được Trung tâm áp dụng ngay vào thực tế. Với các giải pháp tương đối đầy đủ và đồng bộ, hy vọng hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có sự thay đổi căn bản về chất: nhận thức về đánh giá đào tạo, bồi dưỡng sẽ được nâng cao hơn; công cụ, phương pháp đánh giá đào tạo, bồi dưỡng sẽ khoa học và bài bản hơn; các nội dung đánh giá sẽ đầy đủ và toàn diện hơn; công tác tổ chức đánh giá chuyên nghiệp hơn; kết quả đánh giá được sử dụng có hiệu quả hơn... Đặc biệt, những thay đổi này sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ trong giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo.

Buổi họp nghiệm thu Đề tài đã diễn ra tốt đẹp trong không khí sôi nổi, các ý kiến đóng góp, nhận xét rất sâu sát, kỹ lưỡng và chân thành. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2017
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.