TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 01/11/2019-14:19:00 PM
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.
Được sự thống nhất của Ban Giám đốc và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm đã ký ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.
(Nội dung cụ thể trong file đính kèm theo).

File đính kèm:
Quy_che_quan_ly__su_dung_tai_san_cong.pdf
    Tổng số lượt xem: 1119
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.