TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 06/07/2020-10:36:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: 03 ngày, 14 - 16/7/2020 (Bắt đầu từ 7h45’ ngày 14/7/2020).
2. Địa điểm: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
3. Nội dung: Xem Đề cương kèm theo.
4. Chứng chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
5. Kinh phí bồi dưỡng:
- Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
- Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp: 500.000 đồng/học viên (do người học hoặc đơn vị chi trả).
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự lớp bồi dưỡng học theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 12/7/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh 3x4 cm để làm Chứng chỉ.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_MPI.pdf
    Tổng số lượt xem: 1105
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.