TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 27/10/2021-08:50:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng về “Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đầu tư”, ngày 02-03/11/2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch Lớp bồi dưỡng về “Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đầu tư” cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, 02-03/11/2021
(đăng ký học viên từ 8h00’ ngày 02/11/2021).
2. Hình thức học: Học tập trung.
3. Địa điểm: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 01/11/2021 để Trung tâm triển khai các thủ tục mở lớp.

* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ Email để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).


Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
CV_moi_hoc_Lop_GPMB_2-3.11.2021.doc

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1390
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.