TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 07/10/2020-08:10:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và giao tiếp hành chính, ngày 16/10/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và giao tiếp hành chính cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 01 ngày, thứ Sáu (16/10/2020), đăng ký học viên từ 7h45.
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Giảng viên: Chuyên gia Bộ Nội vụ.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự Lớp bồi dưỡng theo mẫu danh sách đính kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 12/10/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý:
Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ E-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập.

Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
S.230_moi_tham_du_lop_kn_cs.pdf

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1348
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.