TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 10/07/2020-17:20:00 PM
Mời tham dự các Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ quản lý đầu tư công, đấu thầu qua mạng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị.
Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư và đấu thầu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 03 Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư công, đấu thầu qua mạng và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cho cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:
1. Về các lớp bồi dưỡng:
- Lớp 1: Nghiệp vụ quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và vác văn bản hướng dẫn thi hành.
- Lớp 2: Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.
- Lớp 3: Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng.
2. Về thời gian:
- Lớp 1: 02 ngày, Thứ Bẩy và Chủ nhật, từ ngày 01-02/8/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 01/8/2020).
- Lớp 2: 02 ngày, Thứ Bẩy và Chủ nhật, từ ngày 08-09/8/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 08/8/2020).
- Lớp 3: 02 ngày, Thứ Bẩy và Chủ nhật, từ ngày 15-16/8/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 15/8/2020).
3. Về nội dung: Xem Đề cương các chương trình kèm theo.
4. Về giảng viên: Các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng.
5. Về địa điểm: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
6. Về chứng chỉ: Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
7. Về kinh phí:
- Lớp Nghiệp vụ quản lý đầu tư công: 700.000 đồng/học viên.
- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: 1.200.000 đồng/học viên.
- Lớp nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng: 700.000 đồng/học viên.
(Học viên đóng học phí tại địa điểm lớp học trước giờ khai giảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số tài khoản: 1440201020450 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Bắc Hà Nội).
Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu thì cử cán bộ tham dự các khóa học theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày Khai giảng 03 ngày để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh 3x4 cm để làm Chứng chỉ.
* Lưu ý: Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng mang theo máy tính xách tay để thực hành trên mạng.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
CV_Chiêu_sinh_tháng_8-2020.doc
    Tổng số lượt xem: 1030
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.