TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 10/07/2020-16:27:00 PM
Mời dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư tại Thành phố Đà Nẵng.
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư cho công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung:
- Chuyên đề 1: Quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Chuyên đề 2: Hướng dẫn Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
(Nội dung chi tiết có tại Phụ lục kèm theo).
2. Số học viên được cử: 04 - 06 người, là công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Thời gian: 02 ngày, 30 và 31/7/2020 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 30/7/2020).
4. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane (Số 5 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
5. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6. Kinh phí:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo kinh phí tài liệu, tổ chức lớp.
- Cơ quan cử người đi học lo kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên.
Đề nghị Quý Sở cử công chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm công văn này và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 25/7/2020 đểTrung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
Trân trọng./.

File đính kèm:
Cong_van_moi_hoc_tai_Da_Nang.pdf
    Tổng số lượt xem: 785
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.