TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 02/10/2020-09:40:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, ngày 09/10/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, chuyên đề về: Giới thiệu nội dung các cam kết về đầu tư của Việt Nam trong các Hiệp định về hội nhập kinh tế quốc tế, một số điểm cần lưu ý với các cơ quan nhà nước cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 13h30-17h00 ngày thứ Sáu (09/10/2020).
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Giảng viên: Chuyên gia Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự Lớp bồi dưỡng theo mẫu danh sách đính kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 07/10/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ E-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập.
Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
S.221moi_tham_du__lop_hoi_nhap_QT.pdf

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1331
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.