TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 21/08/2020-10:35:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng hướng dẫn Luật Đầu tư (2020) và Luật Doanh nghiệp (2020)

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng hướng dẫn Luật Đầu tư (2020) và Luật Doanh nghiệp (2020) cho các công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể về Lớp bồi dưỡng như sau:
1. Nội dung, bao gồm 02 chuyên đề:
- Hướng dẫn Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2. Giảng viên: Chuyên gia Vụ Pháp chế và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.
3. Thời gian: 02 ngày, 27-28/8/2020 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 27/8/2020).
4. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội).
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 24/8/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ E-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).

Xin trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
Cong_van_moi_hoc.doc

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1111
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.