TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 13/08/2021-15:18:00 PM
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

Ngày 13/8/2021, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BDCB ngày 13/8/2021 công bố hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.
Theo đó, Hệ thống quản lý chất lượng tại trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN vào các lĩnh vực hoạt động của cơ quan.

Danh mục hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015

STT

Tên TTHC

Mã số tài liệu

1

Văn bản công bố chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.

2

Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng

STCL

Quy trình chung của Hệ thống

3

Quy trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT.TTBDCB.01

4

Quy trình quản lý rủi ro

QT.TTBDCB.02

5

Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ

QT.TTBDCB.03

6

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

QT.TTBDCB.04

7

Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng.

QT.TTBDCB.05

Quy trình tác nghiệp

8

Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng

QT. TTBD.01

9

Quy trình mua sắm tài sản

QT. TTBD.02

Toàn bộ các tài liệu hệ thống đã được cập nhật, chuẩn hóa, cụ thể tại file đính kèm.


File đính kèm:
1._QĐ_28_ve_ISO.pdf
Dau_muc_Quy_trinh.rar
ISO_9001-2015_của_TTBDCB_(chuẩn).rar
    Tổng số lượt xem: 1147
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.