TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 18/12/2018-16:44:00 PM
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2018 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng Chương trình công tác năm 2019 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hôm nay 18/12/2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2018 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2019. Đến dự hội nghị có ông Đỗ Mạnh Khởi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Đặng Quang Tư – Phó Chánh Văn phòng Bộ, ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền Thông, các vị đại biểu và toàn thể cán bộTrung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm - phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019.
1. Kết quả công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
- Do chủ động về kế hoạch nên các lớp bồi dưỡng đã được tổ chức khá đồng đều giữa các tháng trong năm. Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức được 48 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho tổng số 2.958 lượt học viên là công chức, viên chức của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, so với mục tiêu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trung tâm đã đạt kết quả như sau:
(1) Vượt 17,1% kế hoạch về số lớp bồi dưỡng (48/41 lớp);
(2) Vượt 18,9% kế hoạch về số học viên (2.958/2.487 lượt học viên).
- Nội dung các lớp đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phong phú, bám sát Kế hoạch và đáp ứng trực tiếp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư.

- Trung tâm đã hoàn thành các lớp quan trọng đề ra trong kế hoạch như: Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; lãnh đạo cấp phòng; kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4; học tập quán triệt các nghị quyết quan trọng của Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới và cảm tình đảng; bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ (trong đó có các lớp dành cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng); tiếng Anh; tin học và công nghệ thông tin; và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bộ và ngành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam (trong đó đáng chú ý là tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch cho cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư của 06 vùng, miền trên toàn quốc, góp phần đưa Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống); bồi dưỡng về kinh nghiệm quản lý trong khu vực hành chính công và trong lập kế hoạch và đầu tư công tại Cộng hòa Séc.


2. Một số hoạt động khác
- Từ năm 2017 đến đầu năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu thành công Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 với kết quả đánh giá “Xuất sắc” về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2017 – 2025”. Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng ngay vào công tác đánh giá chất lượng bồi dưỡng của Trung tâm năm 2018 và mang lại hiệu quả tích cực.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, năm 2018 lần đầu tiên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tham gia với Cục Quản lý đấu thầu tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu (kỳ thi 18), qua đó, các cán bộ của Trung tâm đã có tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng để có thể tham gia tích cực và có hiệu quả hơn vào tổ chức các kỳ thi sau.
- Công tác thông tin, truyền thông về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tương đối thường xuyên, liên tục và ngày càng có hiệu quả. Thông tin về các khóa học do Trung tâm tổ chức đã được đăng tải và cập nhật trên nhiều phương tiện truyền thông như trang tin điện tử của Trung tâm, trang mạng xã hội chính thức của Bộ, Bản tin nội bộ của Bộ… nhờ đó, các công chức, viên chức của Bộ có thể tham gia các khóa học một cách tích cực và có hiệu quả hơn.
3. Đánh giá chung
- Đạt được kết quả trên một phần quan trọng xuất phát từ thay đổi trong quản lý, điều hành của Trung tâm theo hướng tập trung vào hiệu quả. Trung tâm đặc biệt coi trọng xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ trong các hoạt động của mình, đáng chú ý là: (1) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xác định nhu cầu bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn học viên; (2) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; (3) Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và mời giảng viên, chuyên gia giảng bài tại các buổi học… Điều này giúp cho các hoạt động của Trung tâm luôn gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động chính của Bộ, đáp ứng kịp thời và thực chất nhu cầu bồi dưỡng.
- Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tập trung mạnh vào việc xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch và đầu tư và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ. Số lượng các lớp bồi dưỡng những nội dung này chiếm khoảng một nửa tổng số lớp bồi dưỡng trong năm, giúp một số lượng khá lớn công chức, viên chức được trang bị, cập nhật và nâng cao các kỹ năng có thể áp dụng ngay vào công việc.
- Công tác đánh giá chất lượng bồi dưỡng tiếp tục được Trung tâm chú trọng thực hiện, trở thành công việc thường xuyên, có nề nếp. Trong năm 2018, Trung tâm đã tổ chức đánh giá chất lượng đối với 19 lớp bồi dưỡng với sự tham gia của 544 người (bao gồm cả đánh giá sau bồi dưỡng) với kết quả đánh giá “Tốt” là 17/19 lớp bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả phân tích, Trung tâm đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của các lớp bồi dưỡng.
- Đặc biệt, trong năm 2018 Trung tâm đã tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư tư nhân và vùng kinh tế đặc biệt cho 20 cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư Nước CHDCND Lào, được các bạn đánh giá rất cao, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp ngành kế hoạch và đầu tư giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.
- Việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng luôn được Trung tâm đặc biệt quan tâm, nhờ vậy, phần lớn các lớp bồi dưỡng Trung tâm đã mời được các giảng viên giỏi và giàu kinh nghiệm tham gia giảng bài, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng bồi dưỡng. Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt giảng viên vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện rõ thông điệp phát triển đội ngũ giảng viên vẫn được xác định là một trọng tâm ưu tiên của Trung tâm trong thời gian tới.
4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cụ thể hóa các nội dung và thực hiện các mục tiêu đã được đề ra tại Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 của Bộ (được phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 bám sát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, đồng thời căn cứ vào quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Bộ, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Mục tiêu chủ yếu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chuẩn hóa, cập nhật, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, phát triển kỹ năng điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ, tăng cường kiến thức bổ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch và đầu tư.
- Nội dung các khoá đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào nâng cao kiến thức và kỹ năng về: Lý luận chính trị; kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ; kiến thức quốc phòng - an ninh; phổ biến pháp luật và chính sách mới; kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế; kiến thức bổ trợ và đào tạo, bồi dưỡng khác.
- Hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học cho một bộ phận công chức, viên chức theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ.

Năm 2019, Trung tâm tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng của các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức quản lý chặt chẽ các khóa học, đảm bảo các khóa học diễn ra đúng kế hoạch, học viên tham gia đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Tăng cường áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại vào các khóa học. Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác đánh giá các khóa học, đưa hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa; thực hiện tốt hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông đã ghi nhận và khen ngợi những cố gắng, nỗ lực trong công việc của toàn thể cán bộ Trung tâm. Trong không khí sôi nổi, cởi mở, các đại biểu đã góp ý một cách nhiệt tình và chân thành về Báo cáo tổng kết của Trung tâm, đưa ra những ý kiến hết sức quý báu cho sự phát triển của Trung tâm trong năm tới.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu góp ý Báo cáo tại Hội nghị.
Ông Đặng Quang Tư - Phó Chánh Văn phòng Bộ, phát biểu góp ý Báo cáo tại Hội nghị.
Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền Thông,
phát biểu góp ý Báo cáo tại Hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu góp ý Báo cáo tại Hội nghị.


Tổng kết hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã thay mặt đơn vị, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị đại biểu, các vị khách quý, cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị trong thời gian qua, và bày tỏ mong muốn được tiếp tục cộng tác, phối hợp với các đơn vị trong năm tới nhằm đạt được những kết quả cao hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2254
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.