TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 07/12/2020-08:26:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt các chương trình và tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-BKHĐT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch và Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và thực hiện biên soạn 04 Chương trình và 04 bộ Tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm nêu trên, bao gồm:

(1) Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công.

(2) Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch.

(3) Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư.

(4) Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng chính sách công.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công đã được phê duyệt


Các chương trình và tài liệu bồi dưỡng đã được nghiên cứu, biên soạn một cách bài bản, khoa học, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn của công chức của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình biên soạn, Trung tâm và Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với gần 400 công chức của Bộ và khoảng 100 công chức của 09 Sở Kế hoạch và Đầu tư ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Các tài liệu bồi dưỡng đã được các chuyên gia biên soạn một cách công phu, đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, cân đối, thiết thực, không chỉ sử dụng cho các lớp bồi dưỡng mà thực sự là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư.


Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công đã được phê duyệt


Sau gần 09 tháng thực hiện biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện, ngày 02/12/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1761/QĐ-BKHĐT phê duyệt 04 chương trình và 04 bộ tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi được phê duyệt, các chương trình và tài liệu sẽ được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Bộ sử dụng để tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ theo vị trí việc làm của mình.


Các Chương trình bồi dưỡng đã được phê duyệt


Các Tài liệu bồi dưỡng đã được phê duyệt

Các chương trình và tài liệu bồi dưỡng cũng được đăng công khai trên trang Thông tin tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đường Link: https://portal.mpi.gov.vn/vn/Pages/vanbanchidaodieuhanh.aspx; qua đó nhiêu đối tượng có thể sử dụng chương trình và tài liệu một cách rộng rãi.

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 2057
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.