TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 21/11/2022-09:05:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, việc triển khai Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và Quyết định số 687/QĐ-BKHĐT ngày 24/3/2022 của Bộ trưởng phê duyệt Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Lớp tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, việc triển khai Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

Tham dự Lễ khai giảng Lớp tập huấn có ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ, là giảng viên Lớp Bồi dưỡng.

Ảnh: Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp Tập huấn.

Tham dự Lớp Tập huấn, các học viên được nghe phổ biến 4 nội dung chính:
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về thanh niên;
2. Thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên;
3. Nội dung Trách nhiệm và quản lý nhà nước về thanh niên;
4. Trách nhiệm và quản lý nhà nước về thanh niên.

Lớp tập huấn kết thúc cùng ngày.

Một số hình ảnh Lớp Tập huấn:

Ảnh: Bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ
giảng bài tại Lớp Tập huấn.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp Tập huấn.

Nguyễn Bình Nguyên.
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 817
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.