TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 23/11/2022-09:15:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho công chức, viên chức của Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Lớp tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho công chức, viên chức của Bộ. Tham dự Lễ khai giảng Lớp tập huấn có ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; bà Trần Thị Bích Loan Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Phó Chánh VP UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là giảng viên Lớp Bồi dưỡng.

Ảnh: Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp Tập huấn.

Nội dung chính Lớp Tập huấn bao gồm:

1. Phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; chiến lược quốc gia về bình đẳng giới;

2. Chủ trương của Đảng, chính sách, quy định pháp luật hiện hành có liên quan về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ;

3. Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị thuộc Bộ trong công tác công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

4. Trao đổi, thảo luận, xử lý các tình huống cụ thể.

Lớp tập huấn kết thúc cùng ngày.

Một số hình ảnh Lớp Tập huấn:

Ảnh: Bà Trần Thị Bích Loan Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Phó Chánh VP UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giảng bài tại Lớp Tập huấn.
Ảnh: Toàn cảnh Lớp Tập huấn.

Nguyễn Bình Nguyên.
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2185
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.