TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 20/08/2018-14:10:00 PM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng nay – 21/08/2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

Ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm, phát biểu khai giảng khóa học.


Nội dung khóa học gồm 4 chuyên đề chính:
Chuyên đề 1: Khái quát về đầu tư và dự án đầu tư
1. Khái quát về đầu tư
1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư
1.2. Các đặc điểm của hoạt động đầu tư
1.3. Chi phí và kết quả đầu tư
2. Dự án đầu tư
2.1. Khái niệm
2.2. Chu trình dự án đầu tư
2.3. Phân loại dự án đầu tư
2.4. Trình tự thực hiện dự án đầu tư
Chuyên đề 2: Công tác chuẩn bị dự án đầu tư
1. Lập dự án đầu tư
1.1. Yêu cầu và nguyên tắc lập dự án đầu tư
1.2. Căn cứ lập dự án đầu tư
1.3. Tổ chức lập dự án đầu tư
1.4. Nội dung dự án đầu tư
2. Thẩm định dự án đầu tư
2.1. Mục đích, yêu cầu thẩm định dự án đầu tư
2.2. Nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư
2.3. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư
2.4. Nội dung tổng quát về thẩm định dự án đầu tư
3. Quy định pháp luật về thẩm định dự án đầu tư
3.1. Cơ sở pháp lý thực hiện dự án đầu tư
3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư theo quy định pháp luật
- Thẩm định dự án quan trọng quốc gia
- Thẩm định dự án đầu tư công
- Thẩm định dự án khác
Chuyên đề 3: Phân tích, đánh giá dự án đầu tư
1. Đánh giá dự án đầu tư
1.1. Khái niệm về đánh giá dự án đầu tư
1.2. Phân loại đánh giá dự án đầu tư
1.3. Các tiêu chí đánh giá dự án đầu tư
2. Phân tích, đánh giá các yếu tố kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư
2.1. Sự cần thiết và quy mô dự án
2.2. Địa điểm dự án
2.3. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật
2.4. Tác động môi trường
2.5. Vốn và nguồn vốn
2.6. Kế hoạch khai thác, vận hành dự án
2.7. Tổ chức thực hiện dự án
3. Phân tích đánh giá hiệu quả tài chính dự án
3.1. Tổng quát về phân tích tài chính dự án
3.2. Xác định các thông tin cơ sở phục vụ phân tích tài chính
3.3. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tài chính dự án
4. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội
4.1. Tổng quát về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
4.2. Phương pháp xác định các yếu tố để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
5. Phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro
5.1. Khái quát về rủi ro
5.2. Phân tích, đánh giá rủi ro

Chuyên đề 4. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư
1. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư
2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư
2.1. Hệ thống và quy trình thẩm định dự án đầu tư
2.2. Thời gian và chi phí thẩm định dự án đầu tư
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án đầu tư

Tiến sĩ Cao Văn Bản - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
giảng bài tại lớp học.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày và sẽ kết thúc vào ngày mai – 22/08/2018.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1196
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.