TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 28/04/2020-09:46:00 AM
Thứ trưởng Võ Thành Thống làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch chiều ngày 27/4.

Chiều ngày 27/4/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại buổi làm việc, TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đón Đoàn và giới thiệu Đoàn tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm.

Sau khi đưa Đoàn tham quan trụ sở, Giám đốc Trung tâm mời Thứ trưởng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm. Giám đốc đã giới thiệu ngắn gọn về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm kể từ khi được thành lập vào năm 1994 (Quyết định số 03-UB/TCCB ngày 22/01/1994 của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước - nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và báo cáo tóm tắt các hoạt động và kết quả chính của năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, kết quả thực hiện Quý 1/2020.

Ảnh: TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm báo cáo Thứ trưởng.

- Về kết quả thực hiện năm 2019: Trung tâm đã tổ chức được 40 lớp bồi dưỡng, tập huấn với tổng số 2.198 lượt học viên là công chức, viên chức của Bộ và một bộ phận cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư; 34 Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã tại 34 tỉnh trong cả nước với tổng số 1.839 học viên; 01 khóa hồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư tư nhân và vùng kinh tế đặc biệt với tổng số là 19 cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư của Lào hoàn thành đầy đủ các mục tiêu trong Kế hoạch năm 2019.


- Về kế hoạch năm 2020 và tình hình thực hiện quý I: trong năm 2020, Trung tâm được Bộ giao nhiệm vụ tổ chức khoảng 40 lớp bồi dưỡng cho khoảng 2.600 lượt học viên là công chức, viên chức của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong số đó, có các lớp bồi dưỡng quan trọng có số học viên tham gia đông, tổ chức dài ngày như: Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch và quản lý đầu tư công tổ chức tại các vùng, miền cho cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư; các lớp bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ…


Thực hiện Kế hoạch được giao, từ đầu năm Trung tâm đã tổ chức một số lớp học như: tiếp tục Lớp trung cấp lý luận - chính trị; tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các quy định về giãn cách xã hội và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm đã tạm ngừng tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tiếp, có sự tập trung đông người.


Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, Trung tâm đã thực hiện các công việc cần thiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tuyến cho công chức, viên chức của Bộ, cụ thể là: Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đã học trực tuyến từ ngày 24/4/2020); Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (bắt đầu học từ ngày 04/5/2020); Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (bắt đầu học từ ngày 12/5/2020). Trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ tổng kết, đánh giá và nghiên cứu mở rộng diện tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tuyến thích hợp trong thời gian tới.


- Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ theo kế hoạch, năm 2020 Trung tâm còn được giao một số nhiệm vụ mới và quan trọng như: tổ chức đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh cho công chức, viên chức của Bộ trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; tổ chức khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư tư nhân và vùng kinh tế đặc biệt cho cán bộ nước bạn Lào... Các nhiệm vụ này đã được Trung tâm chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 lắng xuống.


Đặc biệt, năm 2020, lần đầu tiên Trung tâm được giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu của 04 chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cho công chức, viên chức của Bộ, gồm: (1) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công; (2) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch; (3) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư; và (4) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xây dựng chính sách công. Trung tâm đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia triển khai các công việc theo đúng tiến độ kế hoạch. Đến thời điểm này, Trung tâm đã chủ động thực hiện được một số việc như sau: (1) Hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện; (2) Hoàn thiện dự thảo Đề cương của 04 chương trình bồi dưỡng; (3) Hoàn thiện Phiếu khảo sát - phỏng vấn về các chương trình bồi dưỡng.

Ảnh: Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo Thứ trưởng.

Liên quan đến nội dung Thứ trưởng quan tâm về huy động đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm, đã báo cáo:


- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, đa số giảng viên đều là giảng viên thỉnh giảng. Vì vậy, trong nhiều năm qua Trung tâm đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, hiện nay Trung tâm có mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên mời giảng đối với khoảng 60 giảng viên là các nhà quản lý, nhà giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều cơ quan khác nhau.


- Về quản lý chất lượng, Trung tâm đã ban hành và thực hiện các quy chế về giảng viên, học viên, quy trình mở lớp, quy trình thanh quyết toán; các lớp bồi dưỡng đều có nội quy học tập, hoạt động quản lý, điểm danh học viên được thực hiện nghiêm túc, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng được thực hiện bài bản, khoa học… Điều này đã giúp cho chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được bảo đảm, được các giảng viên và học viên đánh giá cao.

Sau đó, Giám đốc Trung tâm đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Thứ trưởng, cụ thể:

- Trong năm 2020, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương tổ chức kỳ thi tuyển viên chức theo hình thức thi tập trung để bổ sung đủ 04 chỉ tiêu viên chức còn thiếu cho Trung tâm, để Trung tâm có đủ nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Trong thời gian Cục Phát triển Hợp tác xã chưa có Trung tâm thuộc Cục thì khoản kinh phí liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ hợp tác xã sẽ giao cho Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch làm đầu mối triển khai thực hiện (Năm 2019, Bộ đã giao nhiệm vụ này cho Trung tâm và Trung tâm đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này).

Ảnh: Phó Giám đốc Trương Minh báo cáo Thứ trưởng.

Liên quan đến nội dung được Thứ trưởng rất quan tâm là đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Trương Minh - Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo:


- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy và học tập đối với học viên, Trung tâm đã làm việc với cường độ tích cực và tập trung cao độ nhằm triển khai hệ thống học trực tuyến Microsoft Teams để đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác đào tạo, bồi dưỡng (lớp Chuyên viên sẽ khai giảng ngày 4/5/2020 và lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Phòng dự kiến khai giảng ngày 12/5/2020).


- Đến thời điểm này, Trung tâm đã thiết lập, vận hành thử nghiệm thành công hệ thống học trực tuyến Microsoft Teams đáp ứng các yêu cầu cần thiết trong việc đào tạo trực tuyến. Theo đó, Trung tâm đã soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams dành cho Giảng viên và học viên để sẵn sàng thực hiện việc giảng dạy, học tập để đảm bảo hoàn thành chương trình học theo đúng tiến độ kế hoạch.

Ảnh: Bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Vụ trưởng báo cáo Thứ trưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đánh giá cao nỗ lực làm việc của Trung tâm trong thời gian qua. Với số cán bộ ít, khối lượng công việc lớn, nhưng tất cả công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm luôn chủ động, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung tâm cũng được Bộ Nội vụ đánh giá là mô hình điển hình về bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả cao. Về biên chế, năm 2020 Bộ sẽ có kế hoạch tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đề nghị Trung tâm chuẩn bị phương án tuyển dụng để tuyển đủ số biên chế được giao theo quy định. Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm luôn có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Hạnh Vân, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ mong muốn Lãnh đạo Bộ tạo điều kiện bổ sung sớm và đủ số người làm việc theo biên chế còn thiếu để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao năm 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm.

Ảnh: Thứ trưởng Võ Thành Thống.

Sau khi nghe phần trình bày của Trung tâm và những ý kiến tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Võ Thành Thống ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trong thời gian vừa qua, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo như sau:


- Trung tâm cần rà soát, đánh giá lại tất cả các kế hoạch hoạt động năm 2020 để có những điều chỉnh, sắp xếp thứ tự ưu tiên thích hợp để có thể đảm bảo việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh. Ví dụ, về tổ chức các lớp bồi dưỡng, thì những lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến sẽ ưu tiên thực hiện trước, những lớp học tập trung sẽ thực hiện sau nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.


- Về các kiến nghị của Trung tâm: (1) Ủng hộ việc Vụ Tổ chức cán bộ sớm báo cáo Bộ trưởng và khẩn trương tổ chức kỳ thi tuyển viên chức của Bộ theo hình thức thi tập trung để Trung tâm được bổ sung đủ 04 chỉ tiêu viên chức còn thiếu, đảm bảo đủ nguồn nhân lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; (2) Ghi nhận kiến nghị về việc bố trí khoản kinh phí liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ hợp tác xã trong thời gian tới.


Thứ trưởng chúc sức khỏe công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID 19.


Thay mặt Trung tâm, Giám đốc Đỗ Mạnh Khởi chúc sức khỏe Thứ trưởng và thành viên Đoàn, đồng thời tiếp thu sự chỉ đạo của Thứ trưởng và hứa sẽ cố gắng tìm tòi các giải pháp để đảm bảo việc thực hiện hoàn thành kế hoạch của năm 2020.

Một số hình ảnh Đoàn làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch:


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2610
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.