TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 23/10/2020-09:36:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng chính sách công cho công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chương trình 2)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020;
Sáng nay, ngày 23/10/2020 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tiếp tục tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng chính sách công cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng


Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng,TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch nêu rõ chương trình bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng chính sách công này là một trong bốn chương trình quan trọng, được Bộ Nội vụ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.
TS. Đỗ Mạnh Khởi nhấn mạnh công tác xây dựng chính sách công là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà các công chức của Bộ phải nắm được để có những tham mưu, góp ý cho các cấp lãnh đạo trong công tác điều hành. Công tác hoạch định chính sách được coi như là bước khởi đầu trong chu trình chính sách, do chính sách công ở Việt Nam thường được thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo căn cứ pháp lý cho việc thi hành, có tính định hướng, kích thích phát triển, đây là bước đặc biệt quan trọng vì nếu hoạch định chính sách đúng đắn, khoa học sẽ xây dựng được chính sách tốt, là tiền đề để chính sách đó đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao.
Lớp bồi dưỡng tổ chức để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các học viên để hoàn thiện lại những nội dung, chương trình để sau này trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm tài liệu đào tạo bồi dưỡng chính thức dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sử dụng trong những năm tiếp theo.

TS. GVC Nguyễn Nam Hải - Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Giảng viên lớp bồi dưỡng


Giảng viên của Lớp bồi dưỡng là TS. GVC Nguyễn Nam Hải - Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng, hoạch định chính sách công.
Chương trình bồi dưỡng bao gồm những nội dung chính sau:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về chính sách công.
- Chuyên đề 2: Công cụ và chu kỳ chính sách công.
- Chuyên đề 3: Hoạch định chính sách.
- Chuyên đề 4: Phương pháp, công cụ và mô hình hoạch định chính sách.
- Chuyên đề 5: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hoạch định chính sách công ở Việt Nam.
- Các bài tập thực hành; xử lý tình huống.
Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày 23/10/2020.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 1224
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.