TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 22/03/2021-09:05:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa I năm 2021

Sáng ngày 22/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cho các viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giảng viên Lớp Bồi dưỡng; cùng toàn thể các học viên.

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên diễn ra từ ngày 22/3/2021 đến ngày 4/5/2021, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức cơ bản gồm 16 chuyên đề: Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Chuyên đề 3: Công vụ, công chức; Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ; Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính nhà nước; Chuyên đề 6: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; Chuyên đề 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; Chuyên đề 8: Cải cách hành chính nhà nước; Chuyên đề 9: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Chuyên đề 10: Kỹ năng quản lý thời gian; Chuyên đề 11: Kỹ năng làm việc nhóm; Chuyên đề 12: Kỹ năng giao tiếp hành chính; Chuyên đề 13: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Chuyên đề 14: Kỹ năng viết báo cáo; Chuyên đề 15: Kỹ năng soạn thảo văn bản; và Chuyên đề 16: Kỹ năng lập, quản lý hồ sơ.

Học viên được trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quản lý nhà nước và công tác điều hành, kỹ năng xử lý công việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả; phương pháp xử lý tình huống quản lý nhà nước trong thực tiễn của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh Lễ khai giảng:

Thực hiện nghi lễ chào cờ.
Ông Phạm Mạnh Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
giảng chuyên đề 1 tại Lớp Bồi dưỡng.
Toàn cảnh lớp học.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1149
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.