TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 16/03/2022-09:43:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 2022.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm chuẩn hóa ngạch, bậc công chức theo quy định của Nhà nước, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (học trực tuyến) cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin về lớp bồi dưỡng:
1. Nội dung: Xem Đề cương file đính kèm.
2. Thời gian: 06 tuần, học các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 12/5/2022.
3. Hình thức học: Trực tuyến qua hệ thống Zoom Meeting
4. Điều kiện đăng ký tham dự học:
- Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương;
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của các đơn vị SNCL;
- Đã có Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.
5. Chứng chỉ: Kết thúc Lớp bồi dưỡng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính cho các học viên theo quy định
6. Kinh phí bồi dưỡng:
- Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
- Đối với công chức Tổng cục Thống kê và viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp: 3.000.000 đồng/học viên.
II. Để tham gia học trực tuyến, Trung tâm sẽ cấp cho mỗi học viên của từng lớp bồi dưỡng Mã phòng học (ID) và Mật khẩu đăng nhập để học viên sử dụng trong quá trình học tập.
III. Về thử nghiệm hệ thống và Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting: Trung tâm sẽ có thông báo mời học viên từng lớp vào thời gian thích hợp dùng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp đăng nhập vào hệ thống để Trung tâm thử nghiệm hệ thống và hướng dẫn cách sử dụng chi tiết trước khi học chính thức.
IV. Về Tài liệu bồi dưỡng: Trung tâm sẽ gửi cho học viên qua địa chỉ e-mail cá nhân của từng học viên trước khi bắt đầu từng lớp học 01-02 ngày.
V. Về làm bài kiểm tra, viết tiểu luận và đánh giá kết quả học tập: Trung tâm sẽ có hướng dẫn cụ thể và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các lớp bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ cho học viên theo quy định.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự Lớp bồi dưỡng và gửi Danh sách (theo Mẫu gửi kèm) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 25/3/2022 để Trung tâm tiến hành các thủ tục mở lớp theo quy định.
Trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
ĐT: (024) 37346355 / 37614165; Fax: 024.37346416
DĐ: 0983115568 (A. Trung – Phòng Đào tạo)
Emai: trungtambdcbmpi@gmail.com
Web: www.http//trungtambdcb.mpi.gov.vn


File đính kèm:
Thong_bao_chieu_sinh_lop_CVC_2022.doc

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2784
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.