TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 12/04/2022-09:16:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 02/2022)

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; nhằm chuẩn hóa và cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 02/2022) cho công chức, viên chức các cơ quan/đơn vị có nhu cầu tham dự, từ ngày 12/4/2022 đến ngày 10/05/2022.

Ảnh: ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; TS. GVC Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng.

ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm - nhấn mạnh việc tham gia học tập chương trình này đáp ứng yêu cầu Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; đồng thời thực hiện đúng theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kiến thức, chương trình bồi dưỡng hướng tới cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng định hướng, tìm kiếm thực hiện các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của tổ chức. Về kỹ năng, chương trình hướng tới rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ đơn vị.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, Lớp Bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức kết hợp học trực tuyến qua mạng. TS. Đỗ Mạnh Khởi đề nghị các công chức, viên chức tham dự lớp học nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh và nội quy lớp học, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình của Lớp bồi dưỡng theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Hình ảnh Lớp học trực tuyến:Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 368
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.