TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 28/06/2022-15:46:00 PM
Mời tham dự các lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ đấu thầu (Học trực tuyến)

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị

Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường thấu hiểu các quy định pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:

I. Thông tin về các lớp bồi dưỡng:

1. Các lớp bồi dưỡng:

- Lớp 1: Nghiệp vụ đấu thầu- Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.

- Lớp 2: Nâng cao năng lực thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu.

2. Thời gian:

- Lớp 1: 03 ngày, từ ngày 08-10/7/2022 (Bắt đầu từ 8h00’ ngày 08/7/2022).

- Lớp 2: 02 ngày, từ ngày 09-10/7/2022 (Bắt đầu từ 8h00’ ngày 09/10/2022).

3. Hình thức học: Trực tuyến qua hệ thống Zoom Meeting.

4. Nội dung: Xem Đề cương các chương trình kèm theo.

5. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Chứng chỉ: Trung tâm cấp Chứng chỉ cho các học viên theo quy định.

7. Kinh phí:

- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: 1.000.000 đồng/học viên.

- Lớp Nâng cao năng lực thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu: 800.000 đồng/học viên.

II. Để tham gia học trực tuyến, Trung tâm sẽ cấp cho mỗi học viên của từng lớp bồi dưỡng Mã phòng họcMật khẩu để học viên dùng tham dự học.

III. Về thử nghiệm hệ thống và Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting: Trung tâm sẽ có thông báo mời học viên từng lớp vào thời gian thích hợp dùng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp đăng nhập vào hệ thống để Trung tâm thử nghiệm hệ thống và hướng dẫn cách sử dụng chi tiết trước khi học chính thức.

IV. Về Tài liệu bồi dưỡng: Trung tâm sẽ gửi cho từng học viên trước khi bắt đầu từng lớp học 01-02 ngày.

V. Về làm bài kiểm tra và đánh giá kết quả học tập: Trung tâm sẽ có hướng dẫn cụ thể và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các lớp bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ cho học viên theo quy định.

Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự các Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày khai giảng mỗi lớp ít nhất 01 tuần để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp (Xem thông tin liên hệ quản lý các lớp ở dưới). Các học viên mỗi lớp nộp cho Ban Tổ chức bản sao CMND/thẻ CCCD và 02 ảnh thẻ 3x4 cm để làm Chứng chỉ.

Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
S.121_Moi_tham_du_cac_lop_dau_thau_Thang_7.pdf

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 4414
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.