TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 11/11/2022-11:12:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn các quy định và quy trình thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức khai giảng Lớp tập huấn các quy định và quy trình thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Kinh tế - Kế hoạch phát biểu khai giảng


Phát biểu tại lễ khai giảng Lớp tập huấn, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch nhấn mạnh xác minh tài sản, thu nhập là một khâu quan trọng trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của nhà nước, được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết sức coi trọng trong, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản làm nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, của các cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết, yêu cầu phải kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Thanh tra 4,
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư giảng bài tại Lớp tập huấn


Các học viên của Lớp tập huấn được nghe bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp biên soạn bài giảng và giới thiệu những nội dung, nghiệp vụ chi tiết về Nghị định số130/2020/NĐ-CPngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 1580/QĐ-BKHĐT ngày 19/9/2022 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể là các nghiệp vụ:

+ Căn cứ xác minh tài sản thu nhập.

+ Xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập.

+ Thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện xác minh tài sản thu nhập.

+ Quy trình thực hiện xác minh tài sản thu nhập.

Lớp tập huấn diễn ra và kết thúc trong cùng ngày 11/11/2022.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 623
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.