TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 18/09/2018-08:57:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13, Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sáng nay 18/09/2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 (công chức, viên chức không giữ chức vụ). Lớp học diễn ra trong 03 ngày và sẽ bế giảng vào ngày 20/9/2018.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - phát biểu khai giảng lớp học.

Nội dung giảng dạy gồm 7 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

Chuyên đề 2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chuyên đề 4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chuyên đề 5. Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Chuyên đề 6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Chuyên đề 7. Nội dung cơ bản của các Luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, và Pháp lệnh Dự bị động viên.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng giảng bài tại lớp.

Cuối khóa học, học viên được viết bài thu hoạch để đánh giá quá trình học tập và được cấp Chứng chỉ theo quy định.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1198
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.