TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 01/10/2018-09:00:00 AM
Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và nhằm chuẩn, hóa ngạch, bậc cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng nay - 01/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng.


Lớp đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng dự kiến kéo dài trong khoảng thời gian 03 tuần, từ ngày 1/10/2018 đến ngày 19/10/2018 nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ hiện đang giữ chức Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công việc được giao và trong tham mưu cho các cấp lãnh đạo.

Th.S Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch,
giảng chuyên đề 1 tại lớp học.Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1055
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.