TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 02/07/2021-11:00:00 AM
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 1/2021)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm chuẩn hóa và cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng; được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng cho công chức, viên chức của Bộ từ ngày 01/6/2021 đến ngày 02/7/2021; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức học trực tuyến qua mạng bằng phần mềm Microsoft Teams.


Sau 6 tuần học tập và làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng đã kết thúc toàn bộ chương trình học tập theo đúng kế hoạch đề ra. Các học viên đã được các giảng viên truyền đạt toàn bộ 9 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng quản lý cấp Phòng; 3 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế; làm 1 bài kiểm tra và 1 bài viết thu hoạch cuối khoá học theo Chương trình khung bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổng số học viên tham dự Lớp bồi dưỡng là 36 học viên, là các công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng và trong quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kết thúc lớp bồi dưỡng, căn cứ kết quả học tập và kỷ luật của lớp, toàn bộ 36 học viên đều đủ điều kiện được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng nhận hoàn thành Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 1/2021).

Trong tổng số 36 học viên của Lớp bồi dưỡng, có 04 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp cho sự thành công của Lớp được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch quyết định khen thưởng là: (1) Lương Thị Thu Hà - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; (2) Trần Thanh Hương - Cục Phát triển doanh nghiệp; (3) Đặng Như Khuê - Văn phòng Bộ; (4) Nguyễn Đức Long - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Trong thời gian tới, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ bằng hình thức học trực tuyến qua mạng bằng hệ thống Microsoft Teams nhằm đảm bảo hoàn thành, thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 được giao.

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 1196
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.