TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 03/10/2018-09:20:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn Ðầu tư công - sự nghiệp tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng nay – 3/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp cùng UBND huyện Phú Quốc, tổ chức khai giảng Lớp tập huấn Ðầu tư công - sự nghiệp cho cán bộ công chức tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nội dung chính khóa tập huấn gồm 5 chuyên đề:
Chuyên đề 1:
Tập huấn Thông tư 52/TT-BTC, ngày 24/5/2018 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016”.
Chuyên đề 2:
Tập huấn Thông tư 64/2018/TT-BTC, ngày 31/7/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Chuyên đề 3:
Tập huấn Thông tư 92/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính “Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất”.
Chuyên đề 4:
Tập huấn Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 “Về giám sát đánh giá đầu tư”.
Chuyên đề 5:
Tập huấn Nghị định 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”, và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác đấu thầu.

TS. Lê Quang Bính - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước,
giảng bài tại lớp học.

Khóa tập huấn kéo dài trong 3 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 05.10.2018.

Toàn cảnh lớp tập huấn.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1224
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.