TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 29/10/2020-09:50:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý quy hoạch cho công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chương trình 4)
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Quyết định số 491/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Sáng nay, ngày 29/10/2020 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tiếp tục tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý quy hoạch cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch nhấn mạnh chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý quy hoạch này đã được Trung tâm phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch để biên soạn ra nội dung chương trình, xây dựng chi tiết các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý quy hoạch, vì Luật Quy hoạch là một bộ luật quan trọng, bao trùm gần hết các ngành, lĩnh vực, là công cụ pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất quản lý. Lần đầu tiên Chính phủ ban hành một luật quy hoạch chung, trước đây nội dung này được thể hiện trong nhiều luật chuyên ngành đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà các công chức của Bộ cần phải nắm được để có những tham mưu, góp ý cho các cấp lãnh đạo trong công tác điều hành, quản lý chung mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ theo dõi.
TS. Đỗ Mạnh Khởi cũng nêu rõ chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý quy hoạch này là một trong bốn chương trình quan trọng được Bộ Nội vụ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.

Giảng viên Đinh Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lớp bồi dưỡng tổ chức trong 02 ngày do hai giảng viên là ông Đinh Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch và ông Lê Anh Đức - Phó Trưởng ban Ban Chiến lược phát triển vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách, bao gồm những nội dung chính sau:
- Chuyên đề 1: Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy hoạch.
- Chuyên đề 2: Tổng quan về quy hoạch.
- Chuyên đề 3: Nghiệp vụ lập quy hoạch
- Chuyên đề 4: Một số quy định chuyển tiếp liên quan đến quy hoạch.
- Các bài tập thực hành; xử lý tình huống.
Lớp bồi dưỡng tổ chức để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các học viên để hoàn thiện lại những nội dung, chương trình để sau này trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm tài liệu đào tạo bồi dưỡng chính thức dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sử dụng trong những năm tiếp theo.
Toàn cảnh hội trường

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 1144
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.