TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 16/05/2022-08:35:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 04/2022)

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; nhằm chuẩn hóa và cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khoá 04/2022), bằng hình thức trực tuyến, cho công chức, viên chức các cơ quan/đơn vị có nhu cầu tham dự, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 14/6/2022.

Ảnh: TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; cùng các học viên lớp Bồi dưỡng.
TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn chân thành tới các học viên, các đơn vị chủ quản đã quan tâm, tin tưởng về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trung tâm. Trung tâm thực hiện các nội dung quy định theo khung đào tạo chuẩn trong 04 tuần tại Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nội dung Chương trình bao gồm 9 chuyên đề học tập về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Phòng; bên cạnh đó còn có 01 bài kiểm tra và 01 bài tiểu luận cuối khóa. TS. Đỗ Mạnh Khởi nhấn mạnh bài kiểm tra và bài tiểu luận của lớp bồi dưỡng phải trình bày bám sát mục đích, yêu cầu của chuyên đề, kết hợp lý thuyết gắn với thực tiễn lãnh đạo, quản lý của cấp phòng và xác định trong chương trình, các Bộ, ngành, địa phương tại đơn vị mình nhằm lựa chọn, xây dựng nội dung phù hợp với kinh nghiệm thực tế. Có thể nói rằng đây là chương trình rất phù hợp với các công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng nhằm tham mưu, giúp thủ đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm - nhấn mạnh việc tham gia học tập chương trình này đáp ứng yêu cầu Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; đồng thời thực hiện đúng theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kiến thức, chương trình bồi dưỡng hướng tới cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng định hướng, tìm kiếm thực hiện các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của tổ chức. Về kỹ năng, chương trình hướng tới rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ đơn vị.

Ảnh: TS. Trần Thị Bích Ngọc - Trưởng khoa QL nhà nước, Trường CB quản lý Giao thông vận tải
giảng bài tại Lớp bồi dưỡng.TS. Đỗ Mạnh Khởi đề nghị các công chức, viên chức tham dự lớp học nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh và nội quy lớp học, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình của Lớp bồi dưỡng theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.


Hình ảnh Lớp học trực tuyến:


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 375
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.