TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày 09/06/2022-09:04:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu cho cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư miền Trung và Tây Nguyên

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quản lý nhà nước về đấu thầu của các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu công nghiệp/Khu kinh tế các địa phương miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Tham dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng sáng ngày 09/6/2022 có ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; ông Hà Văn Thắng - Phó Trưởng phòng; bà Kim Ánh Hoa - Chuyên viên, Phòng Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là giảng viên lớp bồi dưỡng và đông đảo học viên đến từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu công nghiệp/Khu kinh tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Trong 02 ngày học tập, các học viên sẽ được các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt, hướng dẫn, trao đổi về những nội dung cốt lõi liên quan đến các kỹ năng, nghiệp vụ về thẩm định, giải quyết kiến nghị, kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu và nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương, xử lý các tình huống và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương.

Ông Hà Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Giảng viên lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của Lớp bồi dưỡng với những nội dung rất thiết thực, gắn chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ, chức trách của cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư làm công tác quản lý nhà nước về đấu thầu. Với sự tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với sự tham gia học tập tích cực, nhiệt tình của các học viên, hy vọng Lớp bồi dưỡng sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, giúp cho các học viên nâng cao năng lực, sự tự tin, từ đó thực hiện tốt hơn công tác thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cũng thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp/Khu kinh tế của địa phương, đặc biệt là để góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của một mảng công tác quan trọng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Toàn cảnh hội trường

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 09 và 10 tháng 6 năm 2022. Kết thúc Lớp bồi dưỡng, các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng sẽ được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng nhận theo quy định.


Một số hình ảnh Lớp bồi dưỡng:

Nguyễn Bình Nguyên
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 309
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.