TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 19/07/2022-09:05:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ an ninh mạng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19/7/2022 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Bộ, tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ an ninh mạng cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Th.S Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó trưởng phòng tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - giảng viên Lớp bồi dưỡng; cùng toàn thể học viên là công chức, viên chức đến từ các đơn vị thuộc Bộ.

Ảnh: Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh mạng trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cách mạng 4.0, nhất là khi Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua năm 2018.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ An ninh mạng là nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, qua đó kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại lớp học, các học viên được được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong nghiên cứu, trao đổi, học hỏi để từng bước nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực trong bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ An ninh mạng; nâng cao trách nhiệm tại đơn vị mình, coi đây là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh khai giảng Lớp bồi dưỡng:

Ảnh: ThS. Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó trưởng phòng tham mưu, Cục An ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - giảng bài tại Lớp bồi dưỡng.

Ảnh: ThS. Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng, Cục An ninh Chính trị nội bộ,
Bộ Công an - giảng bài tại Lớp bồi dưỡng.
Toàn cảnh hội trường.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 555
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.