TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ngày 29/09/2022-08:50:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn công tác phòng chống, tham nhũng năm 2022 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp tập huấn công tác phòng chống, tham nhũng năm 2022 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ.
Tham dự Lễ Khai giảng có ông Hoàng Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ; ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; cùng toàn thể các học viên.

Ảnh: Ông Hoàng Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng.

Nội dung chính lớp tập huấn gồm 2 chuyên đề:
Chuyên đề 1. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh năm 2022:
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:
- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo số 25/2018/QH14;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011;
- Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTC ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Chuyên đề 2. Kiểm soát tài sản thu nhập:
 Kê khai tài sản, thu nhập: đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm và kê khai bổ sung; lập danh sách và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm và kê khai bổ sung theo Mẫu quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.
 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
 Bàn giao, tiếp nhận, quản lý bản kê khai, cung cấp thông tin về bản kê khai tài sản, thu nhập.

Khóa Bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày và sẽ kết thúc vào ngày mai 30/9/2022.

Một số hình ảnh Lớp Bồi dưỡng:
Ảnh: Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp công dân TW, Thanh tra Chính phủ -
giảng bài tại Lớp Bồi dưỡng.
Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 363
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.